Как IT индустрията в България подобрява работната среда

Как IT индустрията в България подобрява работната среда
by

IT секторът е сред малкото български индустрии с конкурентоспособност в световен мащаб и висока добавена стойност, осигуряващи отлични възможности за професионално развитие на таланти.

В софтуерния бранш са заети едни от най-висококвалифицираните и най-добре заплатени специалисти в страната. Според официалните статистики средното възнаграждение в IT сектора е четири пъти по-голямо от средното за България. Най-големият технологичен работодател у нас е софтуерният бизнес заради общия размер на изплатените възнаграждения. След него се нареждат телекомуникационния бранш, както и центровете за отдалечена поддръжка.

Факторите, на които се дължи това, са пряко свързани не само с естеството на работата, но и с наложената корпоративна култура в индустрията, която се гради на осигуряване на творческа работна среда и гъвкавост при отношенията между работник и работодател.

Какъв е моделът на организация на работата, който компаниите в IT сектора следват?

 02

IT секторът е сред най-динамично развиващите се в България, а едно от най-големите предизвикателства пред него е липсата на кадри. Ето защо компаниите от бранша търсят различни варианти, за да привлекат опитните специалисти, както и да обучат и развият нови таланти.

В повечето IT компании в България и по света се налагат гъвкави модели на управление и взаимовръзки между служители и работодатели. Те се основават на въвеждане на нестрого определени правила и запазване на индивидуалността и специфичните нужди на всеки един от работниците като например – отхвърляне на задължителния дрескод, получаване на бонуси спрямо постиженията, гъвкаво работно време, възможност за работа извън офиса и др.

 

03

Подходът, който масово се използва в IT компаниите, се основа на комуникацията, мотивацията и лидерството.  По този начин работниците определят целите на организацията като свои собствени. От особено значение за стимулиране на служителите е въвличането им в процеса на създаване на благоприятни условия за комуникация и обмяна на информацията. В IT сектора се отделя ключово внимание на различните аспекти на организационна култура и разбирането, че интересите на ръководството и работниците съвпадат.

Следване на добрите практики и в останалите сектори.

 04

След като изброените практики се оказват успешни за IT сектора и заетите в тази сфера, за останалите отрасли също би било полезно привнaсянето на тези модели на управление и взаимодействие.

Необходимо е всяка съвременна компания, която иска да задържи и да мотивира служителите си, да осигурява добра работна атмосфера за работниците. Работодателите трябва да се стремят да стимулират заложбите на специалистите си като им осигуряват разнообразна среда, в която да развиват своите качества.

Гарантиран начин за постигане на трайни рeзултати е периодичната промяна на работната обстановка, чрез наемането на офис сред природата, организиране на тиймбилдинги или отборни игри.

Share