5 фактора, влияещи на IT специалистите при избора на работа

5 фактора, влияещи на IT специалистите при избора на работа

Привличайте IT специалистите, предлагайки гъвкаво работно време и различни работни пространства

Фирмите продължават да страдат от недостиг на IT специалисти и опитват различни похвати за привличане на професионалисти. Основните фактори, които влияят на всеки при избор на работно място са баланс между работа и личен живот, заплащане, възможност за развитие, работно време, допълнителни придобивки и т.н.

Но кои са наистина важните условия на работното място, които карат IT специалистите да предпочетат дадена компания?

Развивайки своята директория с IT компании, от DEV.BG са провели проучване, което отговаря точно на този въпрос. Методът им включва дълбочинни интервюта с IT специалисти на различни нива и позиции. Ето какви са резултатите от изследването.

  1. Атмосферата и културата в компанията – ключови фактори при избор на работодател

Фирмената култура винаги е била водещ фактор при избора на работа. За съжаление преди служителят да „навлезе“ в нея, трудно би могъл да се ориентира в естеството на взаимодействията в компанията. Все пак има и външни „белези“ на фирмената култура, които привличат специалистите в сферата на IT. Това могат да са джагата в офиса, машината за хубаво кафе, обширната тераса, но също и неофициалното облекло на служителите и освободеният им стил на комуникация.

Според проучването на DEV.BG особена роля при избора играе и местоположението на офиса. IT специалистите твърдят, че биха пренебрегнали примамливо предложение за работа, ако локацията на работното им място не е удобна за тях. В тези случаи идват на помощ co-working и co-living пространствата като co-mad, където можете да изпратите екипа за workation. При организиране на подобни инициативи убеждавате служителите, че се грижите за тях; давате им възможност да работят и сред природата, а не само в офиса в забързания и мръсен град.

IT експертът ще бъде привлечен от идеята, че работното му място не се ограничава само в офис и има възможност за извършване на задълженията си дистанционно от вкъщи или от co-working и co-living пространство.

  1. Екипът ИМА значение

Според проучването на DEV.BG често специалистите избират местоработата си по препоръка на приятел, бивш колега или състудент, който работи за съответната компания. Фирмената култура се сформира именно от отношенията между колегите и се определя от отборния дух. Дълбочинните интервюта на DEV.BG показват, че почти всеки програмист предварително прави проучване на самата компания и на настоящите й служители чрез LinkedIn, блогове, публикации в медиите.

Компанията трябва да отделя особено значение на сработването в отбора, защото освен, че е основният двигател за успешно завършени проекти, той представя имиджово фирмата. Доволните служители споделят постиженията си в социалните мрежи и изграждат положителна представа за компанията, в която работят, разпространявайки убежденията си и от уста на уста.

  1. Продуктът привлича интереса на експертите

Интервюираните специалисти в проучването на DEV.BG масово споделят мнението, че компаниите не акцентират достатъчно върху продукта, който разработват, върху услугите, които предлагат и методологията си на работа.

IT специалистите биха предпочели да работят за разнообразни проекти, които да приемат като предизвикателство. Печелившите компании се гордеят с продуктите и успехите си и се стремят да запознаят с тях бъдещите служители. Ако кандидатът не опознае продукта, който ще разработва, то най-вероятно той ще се откаже от предлаганата позиция. От друга страна добрият продукт понякога е достатъчен сам по себе си, за да спечели добрия програмист.

  1. Модерни технологии = прогресивни служители

Технологиите и програмните езици са задължителен фактор, за да преценят специалистите дали имат бъдеще в дадена компания.

Интересен аспект от проучването на DEV.BG е твърдението, че често компаниите отбелязват, че използват технологии, които са актуални в момента, за да привлекат кандидати. В последствие се оказва, че не работят с тях регулярно или планират да ги въведат в бъдеще. В тези случаи кандидатът е разочарован и освен, че търси ново работно място, той разпространява сред други специалисти информацията за несъответствието между първоначални обещания и действителни условия в компанията.

  1. Допълнителните придобивки отличават компанията от останалите

На предни позиции сред допълнителните придобивки, които привличат IT специалистите, проучването посочва по-дългата годишна отпуска, гъвкавото работно място и време, както и допълнителното здравно осигуряване.

Регулярните посещения на екипа в co-working и co-living пространства оказват благоприятно влияние върху всички изброени очаквания на професионалистите. По този начин служителите:

  •         съчетават работата с почивката и имат възможност за т.нар. workation;
  •         сами определят работното си време – в co-working и co-living пространството на co-mad може да се работи 24/7;
  •         подобряват взаимоотношенията си и действат като сплотен екип – co-mad е подходящо място за организиране на тиймбилдинги, презентации и обучения.

Привлечете професионалисти във Вашата компания като подобрите фирмената култура и отборния дух сред настоящите служители. Направете запитване и запазете co-mad за целия екип!

Share