Знаете ли, че над милион хора ще работят в coworking пространства до края на 2017?

Знаете ли, че над милион хора ще работят в coworking пространства до края на 2017?
by

Колкото повече coworking места, толкова повече работещи в тях и обратно… Редица проучвания относно тенденцията, като това на Global Coworking Survey, сочат че моделът на coworking устойчиво ще се развива и през 2017 г. Миналата година са отчетени 11 300 споделени работни места, а тази година се очаква броят им да достигне 13 800.

Все повече нови членове

Според Global Coworking Survey се запазва тенденцията все повече хора, изпробвали работата в споделени пространства, да стават членове. Именно търсенето предопределя и продължаване на увеличаването на броя на съвместните работни пространства през 2017 г. Данните предвиждат до края на годината близо 1,2 милиона хора по целия свят да работят в coworking места.

Наблюдава се отлив от местата с капацитет от по-малко от 10 души. От друга страна работещите в големи споделени пространства, обитавани от над 150 души, се увеличават. Към местата със среден капацитет, каквото е и co-mad, все още има голям интерес, както и през изминалите години.

Интензивност на посещенията

Проучването показва и че около 40% използват coworking място всеки работен ден, а 30% – три или четири пъти седмично. Отчита се слабо понижаване на посещенията седмично спрямо изминалите 12 месеца.

Развитие на бизнес модела

Все още само 15% от операторите на coworking места считат, че има прекалено много такива пространства в техния регион. Това се твърди най-вече от непечеливши в бизнеса. Като цяло повечето оператори са убедени, че има достатъчно coworking места за задоволяване на търсенето. Опериращите в coworking сферата планират да се разширяват, най-вече като отворят нови локации.

През 2017 г. се очаква разширяване на мащабите в пространството в 25% от coworking местата. 40% от операторите планират да отворят coworking в нова локация. Разширяване на дейността планират дори 50% от нерентабилните coworking места. 86% очакват още повече членове, 81% по-голяма печалба, 71% провеждане на повече събития, а 84% – сплотяване на колективите в пространството.

Основен приоритет: привличане на нови членове

Това е най-голямото предизвикателство пред операторите, защото и конкуренцията нараства. Основните пречки пред бизнеса са липсата на ресурс за разширяване и тромавите административни процедури.

Интересен е и фактът, че 34% са посетили такива места заради препоръка от познат. 23% са направили проучване в интернет, а 12% са ориентирани към coworking-а от работодател или клиент.

Бъдете част от хилядите, които използват coworking и coliving пространства за постигане на по-добри резултати в работата и за включване в нови общности на професионалисти. Свържете се с нас на тел.: +359 999 009 006.

Co-mad Coworking & Coliving
info@co-mad.com
tel.: +359 999 009 006

 

Share