Защо HR специалистите трябва да използват възможностите за коуъркинг?

Защо HR специалистите трябва да използват възможностите за коуъркинг?
by

Начинът, по който живеем и работим, се променя. Все по-често се налагат условията на споделената икономика. Например системата за пътуване Uber характеризира масовия обхват на промяната в начина на взаимодействие в сферата на услугите. Хората започват да използват гъвкави модели за потребление, които вече са възможни благодарение на технологичния напредък. Така и коуъркинг начинът на работа в споделено пространство, различно от традиционния офис, се явява като проявление на новите методи за комуникация и гъвкавост при изпълняване на служебни задължения.

Повишаване на ангажираността в коуъркинг среда

коуъркинг

Промяната на средата, работата извън офиса, може да спомогне за сплотяване на екипа, повишаване на ангажираността и съответно да доведе до постигане на по-добри бизнес резултати. Ползите от този метод на работа се умножават, ако мястото е не само коуъркинг, но и коливинг пространство. Така обитателите му се опознават и разкриват талантите си. Поставени в различна ситуация, те започват да взаимодействат по-ефективно.

Коуъркинг – изгодният начин за мотивиране на служителите

Ако болшинството от служители на дадена компания са милениуми, те със сигурност ще предпочетат по-гъвкавите начини на работа и трябва периодично да им се предоставят. И докато работата от вкъщи няма да е толкова ползотворна, то пренасянето в технологически оборудвано пространство, различно от традиционния офис, ще предразположи всеки към креативност. От друга страна, изпращането на ключови служители в коуъркинг и коливинг пространство е изгодно за малки и големи фирми, които се грижат за човешките си ресурси.

Коуъркинг в четири основни разновидности

Въпреки, че всеобхватният термин коуъркинг отговаря на разнообразни варианти за изнесени работни места, съществуват четири основни модела.

Вътрешен коуъркинг – в бизнес сградата се отделя специално място, което да е предназначено за групови срещи и обсъждане на идеи.

Коуъркинг членство – компанията закупува членство на служителите си към коуъркинг място и така те могат да разнообразяват работната си среда и да въвеждат промени в алтернативното пространство.

Външен коуъркинг – ключови служители посещават коуъркинг и коливинг места, където могат да обменят идеи и с други групи от предприемачи в същото пространство. По този начин, едновременно със заздравяване на колегиалните отношения, се постига и взаимодействие с външни на компанията професионалисти. Това води до разширяване на кръгозора и обогатяване на идеите на всеки служител.

Независим коуъркинг в голяма компания – Широко разпространена практика в САЩ е големите компании да обособяват места в сградите си за независими стартъпи и предприемачи. Така от една страна подпомагат началото на дейността им, а от друга черпят свежи идеи, които биха им били от полза.

коуъркинг

HR специалистът трябва да разберат кой модел е най-подходящ за съответните служители на компанията и за целта на събирането на екипи извън офиса.

Co-mad предлага отлични условия за външен коуъркинг. Можете да се запознаете подробно с възможностите за ползотворна работа и допълнителни активности в околността на с. Железница като разгледате уебсайта ни или ни потърсите на тел.: +359 999 009 006.

Co-mad Coworking & Coliving
info@co-mad.com
tel.: +359 999 009 006

Share